wrapper

Beaking News

Xử lý dữ liệu

Cách tạo biểu đồ Gantt để quản lý dự án trong Excel

Đối với những dự án phức tạp gồm nhiều công việc cần phải thực hiện thì biểu đồ Gantt là một trong những lựa chọn thông minh. Excel không hỗ trợ việc tạo biểu đồ Gantt, nhưng bạn có thể tạo một biểu đồ Gantt trên Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một biểu đồ Gantt trong Excel.

Read more

Sử dụng hiệu quả tính năng bảng (table) trong Excel

Đối với những dữ liệu lặp lại hay tương tự nhau trong Microsoft Excel, ta có thể sử dụng tính năng bảng (table) để làm việc một cách hiệu quả nhất. Phiên bản Microsoft Office 2010 có những cải tiến mới về mặt đồ hoạ nên cách sử dụng bảng cũng trở nên đơn giản hơn.

Read more

Lọc dữ liệu kế toán nhanh chóng ở bảng tổng hợp sử dụng hai điều kiện

Thông thường để lọc dữ liệu trong Excel bạn có thể dùng chức năng AutoFilter hoặc Advanced Filter trong một cột dữ liệu .Nhưng nếu bạn muốn lọc kết quả thông qua hai cột với yêu cầu cần hai tham số cách thức tiến hành như sau .

Read more

Hướng dẫn sử dụng chức năng Advanced Filter trong Excel

Trong Excel, khi bạn đã tạo xong một bảng dữ liệu nhưng khi in ra thì chỉ muốn in theo một điều kiện nhất định mà không phải in toàn bộ cả bảng. Khi đó bạn cần sử dụng chức năng Advance Filter của Excel để lọc dữ liệu ra trước khi in. Bài viết này Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng Advance Filter lọc dữ liệu trên bảng tính.

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family