wrapper

Beaking News

Sau khi đã tổng hợp dữ liệu bằng Pivot Table, các bạn có thể sử dụng công cụ Filter để lọc ra các dữ liệu như mong muốn.

 

 

Chúng ta có bảng dữ liệu về doanh số bán sản phẩm của 30 chi nhánh trên toàn quốc trong tháng 1, tháng 2 năm 2015 của công ty văn phòng phẩm A (vui lòng download file đính kèm để thuận tiện trong quá trình theo dõi).

 

bài 3_1

 

Trong đó:

 

Cột Tháng 1: doanh số bán sản phẩm trong tháng 1/2015.

 

Cột Tháng 2: doanh số bán sản phẩm trong tháng 2/2015.

 

Cột Net change: biến động doanh số tháng 2 so với tháng 1.

 

Yêu cầu đặt ra là:

 

1. Đưa ra 10 chi nhánh có doanh số thấp nhất trong tháng 1.

 

2. Đưa ra 5 chi nhánh có mức tăng doanh số cao nhất trong 2 tháng.

 

3. Tìm các chi nhánh đạt kế hoạch đặt ra trong tháng 2 với mức doanh số kế hoạch là 250 sản phẩm.

 

Để xử lý yêu cầu trên, chúng ta lần lươt thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Sử dụng công cụ Pivot table để tổng hợp số lượng hàng bán được theo từng chi nhánh và được bảng kết quả như sau:

 

bài 3_2

 

 

 

Bước 2.1 (Đối với yêu cầu 1 và 2): kích chuột phải vào tên của 1 chi nhánh bất kỳ \ chọn Filter \ chọn Top 10:

 

bài 3_3

 

Tại hộp thoại Top 10 Filter, lần lượt đưa ra các lựa chọn để lọc dữ liệu:

 

* Chọn Top/Bottom để lựa chọn số lượng cao nhất hay thấp nhất.

 

* Thay đổi số lượng chi nhánh cần thể hiện.

 

* Thay đổi tiêu chí so sánh giữa các chi nhánh: tháng 1, tháng 2, net change.

 

Với yêu cầu 1, ta đưa ra lựa chọn như sau:

 

bài 3_4

 

 

=> Kết quả 10 chi nhánh doanh số thấp nhất trong tháng 1:

bài 3_5

 

Tương tự, với yêu cầu 2, ta lựa chọn như sau:

 

bài 3_6

 

 

=> Kết quả 5 chi nhánh có mức tăng doanh số cao nhất:

 

bài 3_7

 

Bước 2.2 (Đối với yêu cầu 3): Sử dụng Value Filter bằng cách: kích chuột phải vào một chi nhánh bất kỳ \ chọn Filter\ chọn Value Filter.

 

bài 3_8

 

Để tìm ra các chi nhánh đạt mức budget, chúng ta phải tìm được các chi nhánh có mức doanh số thực tế trong tháng 2 >= 250 sản phẩm. Như vậy, trong hộp thoại Value Filter lần lượt điền:

 

bài 3_9

 

Ta được các chi nhánh đạt mức budget đề ra trong tháng 2 như sau:

 

bài 3_10

 

Các bạn có thể download file đính kèm, tự đưa ra điều kiện về chi nhánh, sản phẩm và Filter để lọc ra các dữ liệu thỏa mãn điều kiện nhé!

Nguồn: ExcelKetoan.vn - Sưu tầm

Last modified on Thursday, 07 April 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family