wrapper

Beaking News

Trong một doanh nghiệp việc tính được giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ có tầm quan trọng sống còn. Tính được giá thành sẽ cho phép doanh nghiệp có một chiến lược về giá và kiểm soát được về lợi nhuận để sản phẩm mang tính cạnh tranh cao mà vẫn có lãi. Bài viết chia sẻ file Excel tính giá thành định mức

 

Trường hợp áp dụng phương pháp định mức

  • Doanh nghiệp có quy trình sản xuất ổn định
  • Doanh nghiệp đã xây dựng và quản lý được định mức
  • Trình độ tổ chức và tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của kế toán viên tương đối vững.

1. Xác định chi phí nhân công kế hoạch (định mức)

Chi phí nhân công trong kỳ gồm 2 phần đơn giá nhân công kế hoạch và số giờ công kế hoạch để sản xuất 1 sản phẩm

Đơn giá nhân công kế hoạch - ExcelKetoan.vn

Chi phí nhân công kế hoạch được xác định = Số sp nhập kho x số giờ công để sản xuất 1sp x đơn giá giờ công kế hoạch. Theo bảng tính phía dưới

2. Xác định chi phí nguyên vật liệu định mức

Cũng tương tự như chi phí nhân công. Chi phí nguyên vật liệu định mức được xác định bằng công thức

Lượng NVL ĐM = SP nhập kho x tiêu hao hợp lý cho 1 sp x đơn giá kế hoạch của nguyên vật liệu

Bảng định mức - Tiêu hao hợp lý cho một sản phẩm

Bảng tính chi phí nguyên vật liệu tiêu hao theo phương pháp định mức

3. Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Chi phí được tổng hợp và tính giá thành sản phẩm gồm: Chi phí nhân công + Chi phí NVL (Trong bảng tính bỏ qua chi phí SXC giả định bằng 0)

Các bạn tải file về tham khảo và áp dụng nhé

 

Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family