Print this page

(ExcelKetoan.vn) Hằng năm, Ngành may mặc luôn góp phần rất lớn vào ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu công nhân cả nước. Sổ sách kế toán của ngành may cũng có đặc thù riêng, và tùy theo quy mô của công ty mà cần có những loại sổ sách để theo dõi và quản lý. Sổ sách kế toán của những công ty may thường phải được cập nhật liên tục hằng ngày, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác để công việc thực hiện nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn.

Việc tính giá thành ngành may tương đối phức tạp, vì sản xuất qua nhiều công đoạn và vô cùng quan trọng. Bài viết này hướng dẫn việc tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trong công ty may qua nhiều chuyền sản xuất khác nhau.

Bước 1: Lập danh mục nhân viên và chi tiết theo chuyền sản xuất

Bước 2: Lập bảng kê đơn đặt hàng sản xuất trong kỳ

Bước 3: Bảng chi tiết các công đoạn sản xuất cho từng đơn hàng và đơn giá nhân công cho 1/sp ở từng công đoạn

  • Cột Mã hàng: Chính là đơn hàng khách hàng đặt ở bảng 2
  • Cột công đoạn: Là số công đoạn chi tiết cần làm trong đơn hàng
  • Cột đơn giá: Là số tiền trả cho nhân công / 1 sản phẩm
  • Cột số lượng: Số lượng sản phẩm được đặt hàng gia công trong kỳ

Bước 4: Tập hợp số thành phẩm nhập kho theo công đoạn sản xuất/đơn hàng và theo từng nhân viên.

Lưu ý ở bảng này

  • Công đoạn và số lượng sản phẩm được tập hợp theo từng nhân công một dựa trên báo cáo của chuyền trưởng
  • Đơn giá: Chính là giá / 1 sản phẩm ở bảng 3

Bước 5/6: Xem báo cáo chi phí theo nhân công và giai đoạn tự động bằng PivotTable cho từng công đoạn.

Các bạn tải file về trong file đính kèm để tham khảo nhé

Nguồn: ExcelKetoan.vn - Vui lòng ghi rõ www.excelketoan.vn khi copy bài của chúng tôi.

 

Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.