wrapper

Beaking News

(Excelketoan.vn) - Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc kiểm soát chi phí đó là cần đặt ra mục tiêu cụ thể và phân loại chi phí. Thủ thuật sử dụng hàm lookup kết hợp hàm search sau đây sẽ giúp các bạn nhanh chóng phân loại chi phí cho các bút toán của mình

Mục tiêu là điền "Phân loại từ khóa" dựa theo diễn giải chi phí.

Các bạn tham khảo video dưới đây để tham khảo nhe

Nguồn: ExcelKetoan.vn vui lòng ghi rõ nguồn www.excelketoan.vn khi copy bài viết này

Last modified on Friday, 10 June 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family