Print this page

Ứng dụng Excel quản lý 250 bài viết hay trên diễn đàn Dân Kế Toán. Com với bộ lọc mạnh mẽ. Các bạn có thể để trống nếu muốn show all bài viết. Click vào link để xem chi tiết bài viết

 

Các bài viết hay trên danketoan.com

Công cụ này sử dụng 3 hàm lookup, search và hyperlink. Các bạn tham khảo và ứng dụng cho công việc của mình nhé

 

Last modified on Monday, 11 July 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.