wrapper

Beaking News

(ExcelKetoan.vn) Excel luôn là bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán, ngay cả trong công tác tính giá thành sản phẩm. Bài viết này tập hợp 5 file tính giá thành các loại hình bằng Excel. Các bạn tải về tham khảo nhé

 

  1. Bảng tính giá thành công ty SX bằng Excel
  2. Bàng tính giá thành doanh nghiệp xây dựng bằng Excel
  3. Bảng tính giá thành công ty may bằng Excel
  4. Bảng tính giá thành công ty gia công bằng Excel
  5. Bảng tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ bằng Excel

Nguồn: Tổng hợp từ Website www.danketoan.com - Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài

Last modified on Tuesday, 12 July 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family